Spolupracuji s psychology

Mgr. Michaela Žáková

Mgr. Michaela Žáková

psycholog ve zdravotnictví a psychoterapeut ve výcviku

Vystudovala jednooborovou magisterskou psychologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Za dob studií dokončila kompletní kurz krizové intervence. Absolvovala akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví. Dále má absolvované certifikované diagnostické kurzy (Wechslerovy škály, Rorschachova metoda), aktuálně se vzdělává v diagnostice v dalších metodách.

Pracovala jako psycholožka ve zdravotnictví v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice. Má zkušenost s individuální i skupinovou terapeutickou prací s hospitalizovanými klienty v oblasti depresivních a úzkostných poruch, závislostí a psychotických onemocnění. Dále má také zkušenosti s komplexní psychologickou diagnostikou. Od ledna 2020 je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie.

Od ledna 2021 je frekventantkou akreditovaného psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze. Zaměřuje se na individuální psychoterapeutickou a poradenskou práci s dospělými a dospívajícími. Aktuálně také pracuje v dětské psychologické ordinaci, kde se věnuje psychologické diagnostice a psychoterapii dětí a dospívajících.

Mgr. Karel Malimánek

Mgr. Karel Malimánek

Vystudoval jednooborovou psychologii v Praze na FF UK. Psychoterapeutickou i psychodiagnostickou zkušenost získal v Denním psychoterapeutickém sanatorium „Ondřejov“, kde nejdříve pracoval s klienty závislými na alkoholu a později s klienty trpícími psychózou a poruchami osobnosti. Pak pracoval několik let v ordinaci klinické psychologie.

Vycvičen je v individuální psychoanalýze v rámci ČSPAP. Absolvoval základní část výcviku v Transference Focused Psychotherapy (TFP) zaměřeného na léčbu hraniční poruchy osobnosti. Aktuálně ve výcviku ve skupinové psychoanalytické psychoterapii v IAPSA. Pracuje pod pravidelnou supervizí. Působí také jako majitel a lektor Školy psychologie a pedagog na FAMU.

Specializace:
Úzkostnost, deprese, poruchy osobnosti, psychosomatika, vztahové problémy, rozvoj osobnosti u dospělých

PhDr. Zdeňka Chovancová

Zdeňka Chovancová

1983
atestace ve speciální přípravě na úseku klinické psychologie

1997
atestace z funkční specializace v systematické psychoterapii

Výcviky:

 • skupinová psychoanalytická psychoterapie (dr. Břicháčková, Junová, prim. Mrázek)
 • mezinárodní výcviková skupina v Rogersově terapii (spolupracovníci Rogerse)
 • katatymní imaginativní psychoterapie (Monika Burge-Kraus, Rakousko)


Publikační činnost:

 • Pohled psychologa na psychoterapii závislosti  se spec. zaměřením na alkoholický syndrom (Protialkoholický obzor,15,1980,5, str.289-292)
 • Syndrom strachu z fárání, Varia psychologica,Olomouc, 1976
 • Strach z fárání, Československá psychiatrie,1975
 • Reflexe nad ambulantní skupinovou psychoterapii (Československá psychologie 1981)
 • Příspěvek ke strategii individuální krátkodobé psychoterapie, (Československá psychaitrie,82,1984,č.1)
 • Nástrahy empatického porozumění (Časopis lékařů českých, 125, 1986, č.24)
 • Balintovský servis pro zdravotní sestry v MÚSS Ostrava (Zdravotnická pracovnice, 1987)
 • Kdo je kdo 91/92 (Česká republika, I.díl)
 • Diagnóza nádor: a co dále… Grada, 1995
 • Žena v nemoci  (Propsy, č.8/1998)
 • Analiza stylu pracy i wynikov, Psychoterapia (Czasopis polskiego towarzystwa psychiatrycznego, XXV, 1978)
 • Problemy alkoholizmu (Nr.1, rok XXVIII, Warszawa, 1983)


Pracovní působení:

 • 1971 – 1991: Hornická poliklinika Ostrava
 • 1992 – 1993: Červený dvůr (psychiatrická léčebna pro závislé)
 • 1993 – 2000: Onkologické centrum, České Budějovice
 • 2000 – 2023: privátní praxe

Mgr. Patrik Paperák

Patrik Paperák

Vystudoval jednoodborovou psychologii na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Absolvoval akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a základní kurz v Rorschachově metodě v Institutu klinické psychologie.

Zkušenosti sbíral na různých pracovištích. Začínal na absolventské praxi v Soukromém centru speciálně-pedagogického poradenství a prevence v Popradě. Dále působil jako psycholog ve společnosti Clinterap, v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov, ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a jako školní psycholog. Aktuálně již několik let působí v ordinacích klinické psychologie na Nuselské poliklinice a Poliklinice Prosek.

Poskytuje individuální psychoterapii. Pracuje pod pravidelnou supervizí. Mezi jeho klienty patří lidé s úzkostmi, depresemi, vztahovými problémy, nebo onkologickým onemocněním.

Od února 2019 je frekventantem systematického psychoterapeutického výcviku v Gestalt přístupu v Institutu Dialog. V únoru 2020 byl zařazen do specializačního vzdělávání v klinické psychologii.

PhDr. Jitka Balcarová

PhDr. Jitka Balcarová

Klinická psycholožka, psychoterapeutka a speciální pedagožka s mnohaletou praxí s dětmi, dospívajícími a jejich rodiči. Po ukončení studia jednooborové psychologie na FF UK absolvovala výcvik v rodinné terapii v liberecké pobočce Pražského psychoterapeutického institutu. Ve své praxi pracovala s dětmi z rodin úplných, neúplných, náhradních, s dětmi s hendikepy, psychickým trápením, školními obtížemi, potížemi ve vztazích s vrstevníky. V posledních letech pracuje na oddělení dětské psychiatrie Fakultní Thomayerovy nemocnice, kde se věnuje diagnostice a terapii dětí s úzkostmi, depresemi, nedostatkem radosti ze života, sociálními fobiemi, poruchami aktivity a pozornosti a jinými psychickými obtížemi. Nabízí jak individuální práci s dětmi a dospívajícími, tak i rodinnou terapii.

Objednejte se do ordinace