Tým naší psychologické ordinace

PhDr. Lenka Burdová

klinická psycholožka, psychoterapeutka
PhDr. Lenka Burdová

Studovala jednooborovou psychologii na FF Univerzity Karlovy v Praze, vzdělání si doplnila rigorózní, atestační a specializační zkouškou. Absolvovala výcviky v dynamické terapii (SUR), výcvik krizové intervence (Diakonie) a výcvik v psychoanalyticky orientované párové a rodinné psychoterapii (IPPART). Pracovala v letech 2006-2012 na somatických odděleních fakultní nemocnice v Motole, poté v soukromém zařízení Terapeutika s.r.o. Od roku 2012 vede soukromou praxi, v roce 2018 převzala nestátní zdravotnické zařízení PhDr. Zdeňky Chovancové na Poliklinice v Revoluční. Od r. 2024 získala akreditaci ministerstva zdravotnictví pro vzdělávání a vede psychology v přípravě k atestaci z klinické psychologie jako školitelka. Věnuje se individuální a párové terapii, pracuje psychodynamickým způsobem. Nadále se sama vzdělává a pracuje pod odbornou supervizí.

PhDr. Zdeňka Chovancová

klinická psycholožka, psychoterapeutka
PhDr. Zdeňka Chovancová

Psycholožka se specializací na klinickou psychologii a systematickou psychoterapii získala své první atestace v roce 1983 a následně v roce 1997. Prošla řadou výcviků v oblasti skupinové psychoanalytické psychoterapie, Rogersovy terapie a katatymní imaginativní psychoterapie. V období od roku 1971 do roku 1991 pracovala v Hornické poliklinice Ostrava, poté krátce v psychiatrické léčebně Červený dvůr a následně v Onkologickém centru v Českých Budějovicích. Od roku 1997 až do roku 2018 vedla privátní praxi. Je autorkou řady publikací zaměřených na psychoterapii závislosti, strach z fárání a strategie krátkodobé psychoterapie, z nichž mnohé byly publikovány v prestižních časopisech. Její práce a příspěvky v oblasti psychologie byly uznány v mnoha odborných kruzích jak v České republice, tak i v zahraničí.

PhDr. Jitka Balcarová

klinická psycholožka, psychoterapeutka
PhDr. Jitka Balcarová

Klinická psycholožka, psychoterapeutka a speciální pedagožka s mnohaletou praxí s dětmi, dospívajícími a jejich rodiči. Studium jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy doplnila výcvikem v rodinné terapii v liberecké pobočce Pražského psychoterapeutického institutu. Ve své praxi se setkávala s dětmi z rodin úplných, neúplných, náhradních. S dětmi s chronickým onemocněním, hendikepy, s rozmanitými trápeními, ve škole, doma či ve vztazích s vrstevníky. V současnosti pracuje na dětském psychiatrickém oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice, kde se věnuje diagnostice a terapii dětí s úzkostmi, depresemi, nedostatkem radosti ze života, sociální fobií, poruchami aktivity a pozornosti a dalšími psychickými potížemi. Nabízí individuální terapie pro děti a dospívající, také rodinnou terapii a skupinovou terapii pro mladé lidi dospívajícího věku.

Mgr. Michaela Žáková

psycholog ve zdravotnictví
Mgr. Michaela Žáková

Absolventka jednooborové psychologie na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala kurz krizové intervence a kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví. Má za sebou i certifikované diagnostické kurzy, včetně Wechslerových škál a Rorschachovy metody, a stále se vzdělává v dalších diagnostických metodách. Své zkušenosti získala prací ve Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice, kde se zabývala individuální i skupinovou terapií hospitalizovaných klientů s depresivními a úzkostnými poruchami, závislostmi a psychotickými onemocněními. Specializuje se v klinické psychologii, od roku 2020 je zařazena do specializačního vzdělávání a od ledna 2021 navštěvuje akreditovaný psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze. Zaměřuje se na psychoterapeutickou a poradenskou práci s dospělými a dospívajícími. Aktuálně také působí v dětské psychologické ordinaci, kde se věnuje diagnostice a psychoterapii dětí a adolescentů.

Mgr. Karel Malimánek

psycholog ve zdravotnictví
Mgr. Karel Malimánek

Absolvent jednooborové psychologie na FF UK v Praze získal zkušenosti v psychoterapeutické a psychodiagnostické práci v Denním psychoterapeutickém sanatoriu „Ondřejov“, kde se věnoval nejprve klientům závislým na alkoholu a poté těm s psychózou a poruchami osobnosti. Dále pracoval v ordinaci klinické psychologie. Je vycvičen v individuální psychoanalýze pod ČSPAP a absolvoval základní výcvik v Transference Focused Psychotherapy zaměřené na léčbu hraniční poruchy osobnosti. Nyní se vzdělává ve skupinové psychoanalytické psychoterapii v IAPSA a pracuje pod supervizí. Vede Školu psychologie a učí na FAMU. Specializuje se na úzkost, depresi, poruchy osobnosti, psychosomatiku, vztahové problémy a rozvoj osobnosti u dospělých.

Mgr. Patrik Paperák

psycholog ve zdravotnictví
Mgr. Patrik Paperák

Absolvent Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích a Pražské vysoké školy psychosociálních studií, kde získal osvědčení v oboru Psycholog ve zdravotnictví. V institutu klinické psychologie absolvoval kurz v Rorschachově metodě. Jeho pracovní zkušenosti zahrnují působení v Soukromém centru speciálně-pedagogického poradenství, společnosti Clinterap, Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov, Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a na pozici školního psychologa. Nyní pracuje v ordinacích klinické psychologie na Nuselské poliklinice a na Poliklinice Prosek, kde poskytuje individuální psychoterapii. Specializuje se na problémy s úzkostmi, depresemi, vztahy a onkologickými onemocněními. Od roku 2019 se věnuje systematickému psychoterapeutickému výcviku v Gestalt přístupu a od února 2020 podstupuje specializační vzdělávání v klinické psychologii.