Ceník psychologické péče

Spolupracujeme se smluvními pojišťovnami: Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR a Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna.

Ceník úkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Individuální psychologická konzultace 1 000 Kč

50 minut

Párová psychologická konzultace 1 200 Kč

50 minut

Vydání písemného potvrzení na žádost pacienta 300 Kč

Poplatek za zrušení termínu méně než 48 hod předem 1 000 Kč

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR Vojenská zdravotní pojišťovna ČR Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Oborová zdravotní pojišťovna Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR Vojenská zdravotní pojišťovna ČR Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Oborová zdravotní pojišťovna Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna