Individuální psychoterapie

Párová terapie poskytuje otevřený prostor pro rozhovor mezi partnery a terapeutem ve stylu psychoanalytického přístupu. Umožňuje párům lépe rozumět svým problémům z různých úhlů, což napomáhá uznání vlastních emocí a tužeb. Partneři se učí lépe vnímat a sdílet své zkušenosti, tím dochází k prohlubování vzájemné intimity a porozumění.

Párová psychoterapie

Párová terapie je také metodou volného povídání mezi partnery a terapeutem, v souladu s psychoanalytickou orientací terapeutického přístupu. Nabízí dvojici možnost nahlížet na zažívané potíže z dalších perspektiv a moci tak více vnímat opodstatněnost vlastních pocitů a přání. Oba si prohlubují zkušenost moci být spolu a zároveň každý v souladu se sebou samým. Učí se své prožitky a jednání lépe registrovat. Objevují, jaké to je, když mohou své společné situaci lépe rozumět a také mohou se svým partnerem tyto zážitky sdílet. Párová terapie prohlubuje intimitu. Minimální frekvence párové terapie je 1x týdně.

Kdy je vhodná párová psychoterapie

  • Párovou terapii považuji za metodu první volby při jakýchkoli pocitech neporozumění, nesouladu nebo nerovnováhy v partnerském vztahu.
  • Neschopnosti nalézt společnou řeč nebo řešení.
  • Při prožitcích odcizení nebo naopak neúnosné míry „blízkosti“, pocitech zasahování nebo kontroly druhým.
  • Je vhodná pro etapy náročných životních změn života páru, narození dětí, stěhování, ztrátu pracovního uplatnění nebo náhlou změnu zdravotní kondice u jednoho z partnerů.
  • Stejně jako při nezbytnosti postarat se o dalšího rodinného člena v jeho stáří nebo nemoci.
  • Je naprosto vhodná pro nesoulad v oblasti sexu nebo neplodnost páru.
  • Je také smysluplnou cestou, jak zvládnout krizi vztahu, proběhlou nevěru, pokusit se uzavřít bolestné trauma a nově se spolu potkat.
  • Párová terapie podněcuje růst nejenom vztahu, ale i obou dospělých lidí v něm. Přestože se párová terapie snaží vždy pracovat pro vztah, může se stát, že se jejím cílem stane i dobře proběhlý rozchod a nebo rozvod.

Zveme Vás do ordinace klinické psychologie a psychoterapie