Párová psychoterapie

Co je párová psychoterapie

Párová terapie je také metodou volného povídání mezi partnery a terapeutem, v souladu s psychoanalytickou orientací terapeutického přístupu. Nabízí dvojici možnost nahlížet na zažívané potíže z dalších perspektiv a moci tak více vnímat opodstatněnost vlastních pocitů a přání. Oba si prohlubují zkušenost moci být spolu, prožívat a neztratit přitom kontakt. Učí se své prožitky a jednání lépe registrovat. Objevují, jaké to je, když mohou své společné situaci lépe rozumět a také mohou se svým partnerem tyto zážitky sdílet. Párová terapie prohlubuje intimitu. Minimální frekvence párové terapie je 1x týdně.

Kdy je vhodná psychoterapie

Párovou terapii považuji za metodu první volby při jakýchkoli pocitech neporozumění, nesouladu nebo nerovnováhy v partnerském vztahu. Neschopnosti nalézt společnou řeč nebo řešení. Při prožitcích odcizení nebo naopak neúnosné míry „blízkosti“ při pocitech zasahování nebo kontroly druhým. Je vhodná pro etapy náročných životních změn života páru, narození dětí, stěhování, ztrátu pracovního uplatnění nebo náhlou změnu zdravotní kondice u jednoho z partnerů. Stejně jako při nezbytnosti postarat se o dalšího rodinného člena v jeho stáří nebo nemoci. Je velmi vhodná pro nesoulad v oblasti sexu. Je také smysluplnou cestou, jak zvládnout krizi párového vztahu, překonat proběhlou nevěru, pokusit se uzavřít bolestné trauma a nově se spolu potkat. Touto zkušeností provždy zasaženi, ale také v podstatě obohaceni. Snad i pravdivěji, než dříve. Párová terapie podněcuje růst nejenom vztahu, ale i obou dospělých lidí v něm. Přestože se párová terapie snaží vždy pracovat pro vztah, může se stát, že se cílem párové terapie stane i dobře proběhlý rozchod a nebo rozvod.

Cena sezení

  • Párová psychologická konzultace 1 200 Kč

    50 minut

Párová terapie není hrazena zdravotní pojišťovnou.

Průběh párové terapie

Podobně jako u individuální terapie slouží první společné sezení k seznámení páru s terapeutem, stylem jeho práce a dosud neznámou situací párového sezení. Má-li pár zájem o navazující sezení, je dohodnuto a opět následuje několik úvodních sezení. Na nich se terapeut dovyptává, aby mohl dobře odhadnout povahu problému mezi těmito dvěma lidmi a mohl jim pomoci formulovat dyskomfort, který jeden i druhý ve vztahu zažívají.

Párová terapie, podobně jako individuální, také znamená prohlubování schopnosti rozumět sobě samému, partnerovi, potížím, jak mezi dvěma partnery vznikají a čím k tomu jeden i druhý přispívají. Aby tato intenzivní práce mohla probíhat, frekvence 1x týdně je naprosto nezbytná. Celková doba trvání léčby může být různá, každý pár potřebuje terapii jinak dlouhou.

Podmínky párové terapie

K důležitým podmínkám patří, že terapeut pracuje vždy pouze s celým párem. Sezení pouze s jedním z partnerů není možné.

Párová terapie není hrazena zdravotní pojišťovnou.

Objednejte se do ordinace