Individuální psychoterapie

Psychoterapie jako psychologická léčba umožňuje klientovi prostřednictvím rozhovorů lépe poznávat sebe sama. Klient získává hlubší porozumění svým potřebám, přáním a prožitkům. Tím, že rozumí vlivu důležitých životních událostí na své pocity, začne více cítit, prožívat a jednat v souladu se svou pravou podstatou, což vede k plnějšímu a bohatšímu životu.

Individuální psychoterapie

Psychoterapie je psychologickou léčbou volným rozhovorem. Klient se díky ní dostává do lepšího kontaktu se sebou samým, je si postupně více a lépe vědom svých potřeb, přání, prožitků. Prohlubuje své porozumění sobě, souvislostem pocitů s běžnými či zásadními momenty, které prožívání podněcovaly a dále je nějakým způsobem ovlivňují. Klient v terapii postupně více cítí, prožívá a jedná v souladu se sebou samým. Rozvíjí své možnosti. Svůj život žije bohatěji a plněji.

Kdy je vhodná psychoterapie

  • Psychoterapie je vhodná v situacích obtížného zvládání ztráty, úmrtí blízké osoby nebo rozchodu. 
  • Při obtížích v mezilidských vztazích, neschopnosti nalézt, navázat a udržet partnerský vztah nebo přátelství. 
  • Stejně tak ale v situaci setrvávání v nevhodném vztahu. 
  • Při potřebě takový vztah již opustit a dobře se rozejít, také s ohledem na přítomné děti. 
  • Při pocitech smutku, neschopnosti nalézt pocit naplnění, při prožitku dlouhodobé ztráty vitality. 
  • Při problémech v komunikaci s lidmi, také při dojmu, že člověk nerozumí sám sobě, prožívá a reaguje třeba emočněji, než by očekával a nebo zase právě naopak. Potýká se s frustrací, podrážděností, strachy nebo úzkostmi. 
  • Navštívit psychologa je namístě v momentech obtížných životních změn, vzniku limitující nebo ohrožující chronické nemoci nebo hendikepu, v situaci obtížné ztráty pracovního zařazení, náročné adaptace na nový život v jiné zemi, jiné kultuře. 
  • Psychoterapie je velmi vhodnou cestou, když prožitá osobní zkušenost, vzpomínky, stále nějak limitují náš současný život. Možnost porozumět, co z této zkušenosti si dále svým životem neseme, může pomoci minulost uzavřít.

Zveme Vás do ordinace klinické psychologie a psychoterapie