Soukromá ordinace klinické psychologie a psychoterapie

Naše nestátní zdravotnické zařízení poskytuje komplexní psychologickou a psychoterapeutickou péči pro dospělé, dospívající i děti. Díky skladbě našeho týmu je zajištěna široká nabídka z oblasti klinické psychologie a psychoterapie.

Ordinace v centru Prahy

Ordinace se nachází v centru Prahy u zastávky MHD Dlouhá třída. Dostanete se k nám pravidelnými linkami 6, 8, 15, 26 a 207.

Ordinace psychologa
Ordinace psychologa
Ordinace psychologa
Individuální terapie

Individuální terapie

Psychoterapie jako psychologická léčba umožňuje klientovi prostřednictvím rozhovorů lépe poznávat sebe sama. Klient získává hlubší porozumění svým potřebám, přáním a prožitkům. Tím, že rozumí vlivu důležitých životních událostí na své pocity, začne více cítit, prožívat a jednat v souladu se svou pravou podstatou, což vede k plnějšímu a bohatšímu životu.

Více o individuální terapii
Párová terapie

Párová terapie

Párová terapie poskytuje otevřený prostor pro rozhovor mezi partnery a terapeutem ve stylu psychoanalytického přístupu. Umožňuje párům lépe rozumět svým problémům z různých úhlů, což napomáhá uznání vlastních emocí a tužeb. Partneři se učí lépe vnímat a sdílet své zkušenosti, tím dochází k prohlubování vzájemné intimity a porozumění.

Více o párové terapii
Párová terapie

Rodinná terapie

Rodinná terapie se zaměřuje na síť vztahů jedince, zejména v rodinném prostředí. Jedinec je vnímán jako součást rodinného systému ovlivněného historií, hodnotami a vzorci chování. Terapie klade důraz na interakce mezi členy rodiny a jejich vliv na duševní a tělesné zdraví. Cílem je porozumění těmto faktorům a práce na změnách pro lepší spokojenost a zdraví všech členů.

Více o rodinné terapii
Párová terapie

Terapie pro děti

Skupinová terapie pro děti a dospívající, založená na dynamice mezi účastníky, umožňuje prostřednictvím společné práce nad životními situacemi reflektovat vlastní pocity, pochopit sebe i ostatní, a také upravit svůj pohled na svět a chování. Účastníci se učí nové způsoby vnímání reality a zvládání každodenních výzev, což podporuje jak jejich intrapsychický, tak interpersonální růst.

Více o terapii pro děti

Tým klinické psychologie a psychoterapie

Ordinace psychologa

V naší ordinaci působí tým zkušených psychologů, kteří mají za sebou bohatou odbornou praxi a specializované vzdělání. PhDr. Lenka Burdová, klinická psycholožka a psychoterapeutka, se věnuje individuální a párové terapii a čerpá zejména z psychoanalytického přístupu. PhDr. Zdeňka Chovancová, s dlouholetou praxí v klinické psychologii a psychoterapii, přispěla řadou odborných publikací a výzkumů v oblastech psychoterapie, psychoonkologie a terapie závislostí. Mgr. Michaela Žáková, absolventka Univerzity Palackého, se specializuje na klinickou psychologii a existenciální analýzu, přičemž její praxe zahrnuje práci s dospělými i dětmi s psychickými poruchami.

Dalšími členy našeho týmu jsou PhDr. Jitka Balcarová, která se zaměřuje na terapii dětí, dospívajících a jejich rodin, a Mgr. Karel Malimánek, který se věnuje individuální psychoterapii dospělých a je vycvičen v psychoanalytické psychoterapii. Mgr. Patrik Paperák, absolvent Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, poskytuje terapeutickou pomoc při řešení úzkostí, depresí a onkologických onemocnění a pracuje Gestalt-terapeutickým přístupem. Všichni naši odborníci pravidelně procházejí dalším vzděláváním a supervizí, aby mohli nabídnout nejaktuálnější metody a přístupy v psychologické praxi. Tento tým dává našim klientům k dispozici komplexní odbornou péči a podporu v různých oblastech psychického zdraví.

Ordinace psychologa