Soukromá ordinace klinické psychologie a psychoterapie

Individuální psychoterapie

Psychoterapie je psychologickou léčbou volným rozhovorem. Klient se díky ní dostává do lepšího kontaktu se sebou samým, je si postupně více a lépe vědom svých potřeb, přání, prožitků. Prohlubuje své porozumění sobě, souvislostem pocitů s běžnými či zásadními momenty, které prožívání podněcovaly a dále nějakým způsobem ovlivňují. Klient v terapii postupně více cítí, prožívá a jedná v souladu se sebou samým. Rozvíjí své možnosti. Svůj život žije bohatěji a plněji.

Párová psychoterapie

Párová terapie je také metodou volného povídání mezi partnery a terapeutem, v souladu s psychoanalytickou orientací terapeutického přístupu. Nabízí dvojici možnost nahlížet na zažívané potíže z dalších perspektiv a moci tak více vnímat opodstatněnost vlastních pocitů a přání. Oba si prohlubují zkušenost moci být spolu, prožívat a neztratit přitom kontakt. Učí se své prožitky a jednání lépe registrovat. Objevují, jaké to je, když mohou své společné situaci lépe rozumět a také mohou se svým partnerem tyto zážitky sdílet. Párová terapie prohlubuje intimitu. Minimální frekvence párové terapie je 1x týdně.

Krizová intervence

Krizová intervence je možností pro akutní potřebu pomoci psychologa v momentu náhlé a neúnosné situace jako např. úmrtí nebo ztráty blízké osoby, rozchodu nebo rozvodu či při vážném onemocnění nebo v důsledku nečekané tragédie v bezprostředním okolí. Intervence pomůže při potřebě čelit důsledkům vlastních rozhodnutí, nebo naopak následům traumatické události proběhlé mimo možnost vlastního ovlivnění, případně při nahromadění zátěže v zaměstnání.

Ordinace PhDr. Lenky Burdové

Proč navštívit moji ordinaci

Dopravní dostupnost

Ordinace se nachází v centru Prahy u zastávky MHD Dlouhá třída.

Pravidelné linky:
6, 8, 15, 26 a 207

Smluvní pojišťovny

  • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Oborová zdravotní pojišťovna
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
  • Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna

17 let paxe v oboru

Kladu důraz na odpovědný přístup, profesionalitu a nadstandardní péči. Samozřejmostí je pro mne celoživotní kontinuální vzdělávání a práce pod odbornou supervizí.