Soukromá ordinace klinické psychologie a psychoterapie

Individuální psychoterapie

Psychoterapie je psychologickou léčbou volným rozhovorem. Klient se díky ní dostává do lepšího kontaktu se sebou samým, je si postupně více a lépe vědom svých potřeb, přání, prožitků. Postupně prohlubuje své porozumění sobě, souvislostem mezi pocity a životními momenty, které prožívání podněcovaly a podněcují. Klient v terapii postupně více cítí, prožívá a jedná v souladu se sebou samým. Rozvíjí své možnosti. Prožívá bohatěji a svůj život žije plněji.

Párová psychoterapie

Párová terapie je také metodou volného povídání mezi partnery a terapeutem, v souladu s psychoanalytickou orientací terapeutického přístupu. Nabízí dvojici možnost nahlížet na zažívané potíže z dalších perspektiv a moci tak více vnímat opodstatněnost vlastních pocitů a přání. Oba si prohlubují zkušenost moci spolu o důležitých věcech mluvit. Učí se své prožitky a jednání lépe registrovat a objevují jaké to je, s partnerem tyto zážitky sdílet.

Krizová intervence

Krizová intervence je možností pro akutní potřebu pomoci psychologa v momentu náhlé a neúnosné situace jako např. úmrtí nebo ztráty blízké osoby, rozchodu nebo rozvodu či při vážném onemocnění nebo v důsledku nečekané tragédie v bezprostředním okolí. Intervence pomůže při potřebě čelit důsledkům vlastních rozhodnutí, nebo naopak následům traumatické události proběhlé mimo možnost vlastního ovlivnění, případně při nahromadění zátěže v zaměstnání.

Ordinace PhDr. Lenky Burdové

Proč navštívit moji ordinaci

Dopravní dostupnost

Ordinace se nachází v centru Prahy u zastávky Dlouhá třída.

Tramvajové linky:
6, 8, 15 a 26

Smluvní pojišťovny

  • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Oborová zdravotní pojišťovna
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
  • Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna

15 let paxe v oboru

Velký důraz kladu na odpovědný přístup, profesionalitu a nadstandardní péči. Jako samozřejmost beru celoživotní kontinuální vzdělávání.