Klinický psycholog a psychoterapeut

Odborná kvalifikace

2012 – 2016
Terapeutika s.r.o.

2012 – 2015
Výcvik v psychoanalyticky orientované párové terapii, IPPART

2013
Funkční specializace v systematické psychoterapii, ČLS J.E.P.

2006 – 2012
Fakultní nemocnice v Motole

2011
Atestace v oboru klinická psychologie, IPVZ
Registrace k výkonu oboru klinické psychologie bez odborného dohledu, MZ

2010
Rigorózní zkouška, FF UK

2007
Certifikovaný kurz v užití Rorschachovy metody, IPVZ

2000 – 2005
Jednooborová psychologie, FF UK

2000 – 2005
Výcvik v dynamické psychoterapii SUR

2004
Výcvik v krizové intervenci, Diakonie, ČCE

Ceník služeb

  • Individuální psychologická konzultace 1 000 Kč

    50 min.

  • Párová psychologická konzultace 1 200 Kč

    50 min.

  • Psychologické vyšetření 3 000 Kč

    3,5 hod.

  • Vydání písemného potvrzení mimo resort zdravotnictví 500 Kč
PhDr. Lenka Burdová

Objednejte se do ordinace