Krizová intervence

Co je krizová intervence

Krizová intervence je možností pro akutní potřebu pomoci psychologa v momentu náhlé a neúnosné situace jako např. úmrtí nebo ztráta blízké osoby, rozchod nebo rozvod, při změně podmínek života (společensky, kulturně, ekonomicky), při chronickém onemocnění, handicapu nebo v důsledku nečekané události a tragédie v bezprostředním okolí.

Dále je vhodná krizová intervence v momentech emočně těžkých jako např. při potřebě čelit důsledkům vlastních rozhodnutí, nebo naopak následům traumatické události proběhlé mimo možnost vlastního ovlivnění. Pomůže i v momentech nahromadění zátěže v zaměstnání.

Silným motorem rozvoje krize také bývá psychický vývoj sám. Dosavadní prožívání, myšlení i jednání už se ukazují být zastaralými a nevýhodnými. Je čas něco změnit. Psychická krize vždy představuje příležitost pro růst.

Jak probíhá krizová intervence

Při krizové intervenci je odborník přítomen, aby pomohl projít jednotlivými fázemi přizpůsobení se změnám. Pomáhá klentovi dát jeho prožitkům pojmenování a emocím průchod. Svými reakcemi na sdělované napomáhá, aby se klient mohl v problému zorientovat, rozpoznat důležité. Je pacientovi nápomocen k rozhodnutí, co, jakým způsobem a v jakém konkrétním plánu chce dělat, řešit.

Krizové intervenci je vhodné věnovat přibližně 2-5 sezení. Ačkoli pracuje s akutně vzniklými pocity, k sezení je potřeba se, jako v jiných případech, vždy objednat. V případech urgentní potřeby se vždy můžete obrátit na Krizová centra.

Cena sezení

  • Krizová intervence 1 000 Kč

    50 minut

Možnost úhrady psychoterapie smluvní zravotní pojišťovnou.

V situaci urgentní potřeby bezodkladné pomoci prosím kontaktujte některé z krizových center:

Krizové centrum RIAPS
Chelčického 39, 130 00 Praha 3
Linka krizové pomoci: (+420) 222 580 697

Krizové centrum PN Bohnice
Ústavní 91, 181 00 Praha 8
Linka krizové pomoci: (+420) 284 016 666

Objednejte se do ordinace