NABÍDKA:
 
 
Psychoterapie
 
Psychoterapie je psychologickou léčbou volným rozhovorem. Klient se díky psychoterapii dostává do lepšího kontaktu se sebou samým, je si postupně více a lépe vědom svých potřeb, přání, prožitků. Prohlubuje se porozumění sobě, souvislostem mezi pocity a životními momenty, které nějak prožívání podněcovaly a podněcují. Klient v terapii postupně více cítí, prožívá a jedná v souladu se sebou. Rozvíjí své možnosti. Prožívá bohatěji a žije svůj život plněji. Optimální frekvence psychoterapie je minimálně 1x za týden.
 
Párová terapie
 
Párová terapie je také metodou volného povídání mezi partnery a terapeutem, v souladu s psychoanalytickou orientací terapeutického přístupu. Nabízí dvojici možnost nahlížet na zažívané potíže z dalších perspektiv a moci tak více vnímat opodstatněnost vlastních pocitů a přání. Oba si prohlubují zkušenost moci spolu o důležitých věcech mluvit. Učí se své prožitky a jednání lépe registrovat a objevují jaké to je, s partnerem tyto zážitky sdílet. Párová terapie prohlubuje v páru intimitu. Minimální frekvence párové terapie je 1x týdně.
 
Psychologická vyšetření 
 
Klientovi je mohou doporučit praktický nebo odborný lékař. Klient se však také může rozhodnout pro vyšetření sám, aby lépe poznal sám sebe a své možnosti.
 
Kontakt: PhDr. Lenka Burdová, tel.: +420 774 86 85 81, e-mail. info@upsychologa.cz
Poliklinika, Revoluční 19/765, 110 00 Praha 1 Staré město
Copyright © 2013 mb