O MNĚ
 
 
Odborná kvalifikace
 
2013           Funkční specializace v systematické psychoterapii, ČLS J.E.P.
2011           Atestace v oboru klinická psychologie, IPVZ
                  Registrace k výkonu oboru klinické psychologie bez odborného dohledu, MZ
2010           Rigorózní zkouška, FF UK
2000-2005   Jednooborová psychologie, FF UK
 
2012-2015   Výcvik v psychoanalyticky orientované párové terapii IPPART
2000-2005   Výcvik v dynamické psychoterapii SUR
2007           Certifikovaný kurz v užití Rorschachovy metody, IPVZ
2004           Výcvik v krizové intervenci, Diakonie, ČCE
 
 
 
 
Kontakt: PhDr. Lenka Burdová, tel.: +420 774 86 85 81, e-mail. info@upsychologa.cz
Poliklinika, Revoluční 19/765, 110 00 Praha 1 Staré město
Copyright © 2013 mb